u bent hier:  home » privacyverklaring-en-cookiewet

Privacyverklaring

Disclaimer:

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Webboy.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy:

Webboy.nl respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer informatie dan noodzakelijk is en gebruiken uw gegevens alleen om uw probleem of klacht zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Voor alle overige zaken worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt.

Intellectuele eigendom:

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar 070 3907084 (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 20.00 uur).

Persoonlijke gegevens:

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn ter beschikking stellen. Medewerkers van de Webboy en derden die door de Webboy worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om.

Informatie over het gebruik van onze website, logboekgegevens en de feedback die wij van onze klanten en bezoekers krijgen, wordt gebruikt om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren en ons productassortiment en klachtenafhandeling aan uw wensen aan te passen.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Webboy.nl gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ‘tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.

Mocht u nog vragen hebben over onze Privacyverklaring dan kun u contact opnemen met onze klantenservice.

U kunt hiervoor bellen naar 070 3907084 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 20.00) of stuur uw vraag via onze contactgegevens. Onze klantenservice helpt u graag als u informatie wilt over de gegevens die van u bij ons bekend zijn, of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen.

Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klantenservice:

Als u contact opneemt met onze klantenservice kunnen we u vragen naar uw persoonlijke naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.

Inzage en correctie:

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Herroeping en bezwaar:

U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor marktonderzoek. In het bijzonder kunt u kosteloos via onze klantenservice bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige reclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail of per brief).

De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor de toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling of overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich tot onze contactgegevens.

Afspraak maken of meer informatie?

Wilt u een Webboy inplannen of meer informatie? Neem contact op, we helpen u graag verder.

Contact opnemen

Wilt u een afspraak inplannen of meer informatie, bel of mail ons:

Wilt u via de website een afspraak inplannen, vul dan het formulier in.

WhatsApp chat

Privacyverklaring en cookies

Met het klikken op accepteren bent u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Wij zijn bij wet verplicht om hierom te vragen. Meer weten? Zie ons Privacy- en cookieverklaring